Afscheidskamer Doesburg

Wanneer thuis opbaren niet mogelijk of gewenst is.

Kosten voor gebruik van Afscheidskamer Doesburg

Afscheidskamer Doesburg in poortgebouw Doesburg


Voor het gebruik van Afscheidskamer Doesburg berekenen wij € 110,00 per dag met een maximum van € 550,00*

Zowel de dag van binnenbrengen van de overledene en de dag van verlaten van Afscheidskamer Doesburg tellen mee.

Bijvoorbeeld:
De overledene wordt op maandagmiddag binnengebracht en verlaat de kamer op vrijdagmorgen dan is de berekening:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag oftewel 5 dagen is € 550,00

Verblijft de overledene langer dan 5 dagen in de afscheidskamer dan blijft het € 550,00*

Koffie, thee en frisdrank zijn gratis.

Tip: Bespaar op uw uitvaartkosten wanneer de begrafenis op de algemene begraafplaats plaatsvind

Wanneer u een begrafenis wenst op de algemene begraafplaats in Doesburg is het handig en slim om Afscheidskamer Doesburg te gebruiken. 

Afscheidskamer Doesburg is gevestigd in het poortgebouw, entree, van de algemene begraafplaats in Doesburg. U heeft op de dag van de uitvaart, begrafenis, géén rouwwagen nodig en dat scheelt in de uitvaartkosten.

Afscheidskamer Doesburg de kosten

                                                                                                                                                                                                         

Tip: De kosten voor gebruik van Afscheidskamer Doesburg vallen onder de gehele uitvaartkosten.

Kosten die u maakt voor de gehele uitvaart van uw dierbare mag u samen optellen en ten laste brengen van uw (uitvaart)verzekering.  Hieronder valt ook het gebruik van Afscheidskamer Doesburg. Let wel op dat u het maximum van het uit te keren bedrag van uw (uitvaart)verzekering niet overschrijdt anders komen de kosten voor eigen rekening.

* Dit maximumtarief geldt alleen wanneer VANDO Uitvaartzorg de uitvaart verzorgd, buitenondernemers betalen voor elke dag dat de Afscheidskamer wordt gebruikt.